Sebastian Rybicki

Archive for grudzień, 2010

Sesja fotograficzna Marysi

Marysia – 18-12-2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Justyna 2010

Justyna – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja fotograficzna Moniki B.

Monika B. – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja Reklamowa RWB Trading

Firma RWB Trading specjalizuje się w produkcji papieru toaletowego i ręczników papierowych. Jako producent artykułów higienicznych, na rynku istnieje od 2005 roku. Wieloletnie doświadczenie spowodowało, że produkowany przez RWB Trading asortyment spotyka się z uznaniem odbiorców i cieszy ciągle rosnącym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Mając na uwadze zmieniające się gusta Klientów nieustannie RWB Trading inwestuje w nowoczesne technologie.

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja fotograficzna Moniki Ł.

Monika Ł. – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja fotograficzna Natali

Natalia – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja fotograficzna Kamili

Kamila – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki


Zimowy las

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.

© Copyright by Sebastian Rybicki


Sesja Fotograficzna Moniki

Monika – 2010

© Copyright by Sebastian Rybicki